ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

ศวฮ. ปัตตานี จัด Halal Startup Camp 2017 ณ ราชภัฏยะลา

เมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ MEHUB ได้จัดโครงการ Halal Startup Camp 2017 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีผู้ร่วมโครงการ 100 ราย โดยเป็นนักธุรกิจ นักศึกษาที่สนใจทำธุรกิจ โดยมีการบรรยายหัวข้อ ฮาลาลไทยในเวทีโลก โดยผศ.(พิเศษ) ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และ Workshop Design thinking ออกแบบความคิดสู่การพัฒนาธุรกิจ Business Model Lean Canvas แผนธุรกิจแบบทำน้อย ได้มาก Pitching & Pitch Deck เทคนิคการนำเสนออย่างทรงพลัง โดยทีมวิยากรจาก MEHAB คุณขวัญชัย ห้วยลึก / คุณชารีฟ เด่นสุมิตร และคุณธีระกฤษ พร้อมมูล

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook